Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Elektroniske system Midt Telemark

Listen under viser er oversikt over elektroniske system / program som brukes i Midt Telemark. Listen er ikke komplett.

Fagsystem i MT    

 • WebSak         
 • ACOS Sosial 
 • ACOS Barnevern      
 • Direkte remittering    
 • Visma Ressursstyring (Notus)          
 • Visma Skole Flyt      
 • Visma Enterprise ›konomi    
 • Visma Enterprise HRM        
 • Visma Enterprise Ehandel 
 • Visma Familia
 • Integrasjon ERP        
 • Generell progvare ERP         
 • Markedsplassen         
 • Visma Ent Fakturabehandling          
 • Visma Ent importmodul       
 • Procasso        
 • IntegrasjonProcasso CMS- ny  WS  
 • Infotorg         
 • Automatch    
 • AA register    
 • Visma Aksesspunkt  
 • Visma Ent Avstemming       
 • Tolkeprogram DOKuSTAR 
 • Visma Ent Ferie og Frav‘r    
 • Visma Ent Frav‘rsoppf›lging
 • Visma. Net Expense 
 • ACOS Innsyn           
 • ACOS Rutinebank    
 • ACOS S›knadssenter
 • ACOS Generelt skjemamottak         
 • ACOS Digitale skjema         
 • Visma Musikkskole   
 • Visma Ansatt
 • Visma Profil  
 • Visma Flyktning       
 • Visma Kulturskole    
 • Visma Voksenoppl‘ring        
 • Felix   
 • Account Control 12000        
 • Visma Komfakt        
 • AD     
 • WinMed 3 Helsestasjon        
 • telepay           
 • BBS   
 • Infolink\ intralink      
 • Webhotel       
 • Leseweb        
 • ID Porten konfigurasjon       
 • DRUM          
 • Skjemaintegrasjon mot Visma Kulturskole  
 • Styrevervregisteret    
 • MERU           
 • Trio    
 • GISline Webinnsyn   
 • TMS - supportverkt›y/ IKT  
 • Komtek (MT brann)  
 • Fronter (skole)           
 • Vokal (skole) 
 • eFeide (skole)
 • Office 365 (skole)     
 • Septik24        
 • Bewator/ adgangskontroll    
 • TMS - supportverkt›y/ teknisk         
 • Snow (IKT)   
 • Ecoonline (brukes av verneombudene)        
 • DSB-CIM / One voice          
 • MS Office     
 • Helse ( med Siri)        
 • Visma Personalmeldinger    
Laster...