Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Fra kommunevalget 2015 er den politiske organiseringa Kommunestyre (29 repr.)  Formannskap (7 repr.) og 3 utvalg nemlig Utvalg for helse, omsorg og velferd HOV, Utvalg for næring plan og teknikk UNPT og Utvalg for oppvekst, kultur og integrering OKI. (7 repr. i hvert utvalg).

Formannskapet fungerar også som administrasjonsutvalg med 3 tillitsvalgte, klagenemnd, valgnemnd  og valgstyre og politiråd. Politirådet (6 repr.) eget råd fra 1.10.2016

Andre utvalg i kommunen er kontrollutvalg, eldreråd, råd for mennesker med fysiske funksjonshemming, arbeidsmiljøutvalg AMU, ungdomsråd m. fl.

politisk organisasjon - chart

Fra 1993 er kommunen organisert etter hovedutvalgsmodellen med 3 hovedutvalg under kommunestyret - Hovedutvalg for skole, Hovedutvalg for tekniske saker og Hovedutvalg for Helse og sosialsaker.

Etter kommunevalget i 2007, er Sauherad kommune politisk organisert i to utval, utval for oppvekst og omsorg (7 medlemmer) utvalg for næring plan og teknikk og miljø (7 medlemmer) , i tillegg til kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret har 29 medlemmer og formannskapet har 7 medlemmer.

Formannskapet fungerar også som administrasjonsutvalg, klageorgan, valgstyre og politiråd. 

I valgstyre og valgnemnd tiltrer representant fra parti som ikke er representert i formannskapet.

Organisering før 2015:  

 

Politisk organisering før 2015

Møtebøker fra de ulike politiske utvalgene er arkivert fortløpende. Protokoller fra før 1982 ble deponert på IKA Kongsberg i 2014. Dette gjelder ikke for bygningsrådet. 

Laster...